เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

4th  International Multiconference of Management Science 2020

"The Management of Innovation for Community Development"

9 July 2020

 

Contact Us

Assistant Professor Dr.Nusanee Meekaewkunchorn, AFPT tm
Tel.No +(66)819-487-715
Email: nusanee.me@bsru.ac.th
Faculty of Management Science
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Tel.(662) 473-7000 Ext 1013 FAX: 0-2472-5715
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.