เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

Provisional Details

Important Dates

 1. Registration

1.1 Full Paper and Oral Presentation

1.1.1 Research Papers

1.1.2 Academic Papers

1.2 Poster presentation

1.2.1 Research Papers

1.2.2 Academic Papers

1st February - 31th May 2020  

 2 Academic Board Review

1st - 5th  June 2020

 3. Academic Board Announcement

5th  June 2020

 4. Submission Deadline of Full Papers

5th – 10th  June 2020

 5. Payment Deadline

5th – 15th  July 2020

 6. Issuance of Acceptance Letters

5th – 17th  July 2020

 7. Submission Deadline of Posters & Presentation (.JPG)

5th – 17th  July 2020

 8. Notification Announcement on Website http://ejs.bsru.ac.th/msc/

17th  July 2020

 9. Conference IMMS 2020 Date

30th  June 2020

 
 

            Registration

            Interested persons can submit registration forms for either oral or poster presentations to:

            Faculty of Management Science

            Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 1061 Itsaraphap Road, Khwaeng Hiranruchi, Khet Thon Buri,

            Krung Thep Maha Nakhon, 10600

            Tel./Fax+662142 1448  Mobile Phone:+66 90008 4248

            Email:nusanee.me@bsru.ac.th

            or http://ms.bsru.ac.th/new/imms2020/

  

            International Conference Fee (oral and poster presentations)

 Provisional Details

National

International

 1. Registration

1.1 Full Paper and Oral Presentation

1.1.1 Research Papers

1.1.2 Academic Papers

1,500 Baht
(General)
 
1,000 Baht
(Invited Participants)
3,000 Baht
(General)
 
2,000 Baht
(Invited Participants)

 1.2 Poster presentation

1.2.1 Research Papers

1.2.2 Academic Papers

Additional Fee 
of 500 Baht will
apply for the Poster 
Presentation 
Additional Fee 
of 500 Baht will
apply for the Poster 
Presentation
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.