เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

The 4th National & the 1st International Academic Conference

The 35th Anniversary of the Faculty of Management Science 2019

on “Sciences, Arts, and Research for Sustainable Development”

11th - 12th February 2019

At Phra Phetracha Conference Room on the 3rd floor,

Rattanathepsatri Building, Thepsatri Rajabhat University, Thailand

 

Download รายละเอียดโครงการ 

 

Download  template-fullpaper

 

Download รายละเอียดการจัด Poster

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.