เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          เลขที่ 321 ถนน นารายณ์มหาราช  ตำบล ทะเลชุบศร  อำเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี15000

 

tel : 036-421448, 090-0084248 (สำนักงานคณะ)

tel : 086-5488944  สุจิรา สาหา (เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป)

tel : 090-0084248  พรพรรณ นิยมจันทร์ (Admin)

E-MAIL : journal.mstru@gmail.com

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.