เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

-------------------------

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมบึง             

ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่บัญชี 744 – 0 – 20193 - 0  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ : researchmcru@gmail.com  หรือ โทรสาร: 032-720548

กรุณานำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนวันในนำเสนอผลงาน

 

ค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  7 มกราคม 2562

และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยส่งแบบตอบรับมาที่อีเมลล์ researchmcru@gmail.com

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียน

  1. ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

500 บาท

  2. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

3,000 บาท

  3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.