เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

          โทรศัพท์ 044-815-111 ต่อ 3100 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.